Đang online: | Hôm qua: | Lượt truy cập:
Thành viên
TUYỂN LAO ĐỘNG CÁC KCN LƯƠNG CAO - HÀ NỘI
 
> HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG > Hình ảnh hoạt động
Hình ảnh hoạt động
Tuyển công nhân
20/03/2019 10:41:55

Bóng đá
27/10/2017 10:11:36

Kéo co
27/10/2017 10:11:36

Ăn giữa ca
27/10/2017 10:11:36

Gala hàng năm
27/10/2017 10:11:36