Đang online: | Hôm qua: | Lượt truy cập:
Thành viên
TUYỂN LAO ĐỘNG CÁC KCN LƯƠNG CAO - HÀ NỘI
 
Trang chủ > TIN TỨC > Bản mô tả công việc nhân viên kế toán thuế trong doanh nghiệp
Phòng nhân sự

   Phòng nhân sự Cô Chuyển: 0964.800.199 - 0962.688.199 - 0975.668.199 - 0965.866.199

Phòng kinh doanh

   Phòng kinh doanh  Ms Lan : 0983.666.199

  Hotline : 0985.611.999 hoặc 0985.028.700

 

Bản mô tả công việc nhân viên kế toán thuế trong doanh nghiệp

Công việc của nhân viên kế toán thuế trong doanh nghiệp không quá phức tạp vì mọi việc đều phải làm theo quy định về Luật thuế, tuy nhiên, vị trí này yêu cầu cần phải thường xuyên cập nhật và am hiểu các luật thuế, chính sách thuế mới nhất. Vậy công việc chi tiết của kế toán thuế bao gồm những gì, hãy tìm hiểu cùng dahahshi.com

Ảnh nguồn Internet

► Bản mô tả công việc nhân viên kế toán thuế

Nhiệm vụ

Công việc chính

Hàng ngày

 • Với doanh nghiệp mới thành lập thì kế toán thuế cần lập tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài cho cơ quan thuế.
 • Hàng ngày tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán (Hóa đơn đầu ra – đầu vào, Phiếu xuất kho – nhập kho, phiếu thu – phiếu chi, giấy báo có – giấy báo nợ, hợp đồng, báo giá, phiếu yêu cầu…) và tiến hành xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo quy định.
 • Khi xử lý hóa đơn, chứng từ phải xem xét về tính hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của các loại giấy tờ.
 • Có thể sắp xếp các giấy tờ theo loại chứng từ hoặc theo nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Dù sắp xếp theo kiểu nào thì cũng phải đảm bảo tiêu chí có hệ thống, theo trình tự thời gian và có thể so sánh được.
 • Lập bảng kê danh sách lưu trữ , bảo quản hóa đơn thuế. Với các loại chứng từ như đơn đặt hàng, hợp đồng, báo giá… không sử dụng làm căn cứ kê thai thuế, hoạch toán ghi sổ thì chỉ cần lưu trữ tối thiểu 5 năm. Hóa đơn, Phiếu nhập kho – xuất kho, phiếu thu – phiếu chi,… là những chứng từ làm căn cứ kê khai tính thuế, phải hoạch toán ghi sổ kế toán nên phải lưu trữ tối thiểu 10 năm. Còn với những loại chứng từ liên quan đến an ninh quốc phòng thì phải lưu trữ tối thiểu 20 năm.
 • Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất.

Hàng tháng

 • Căn cứ vào các thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán đã thu thập hàng ngày, đến cuối tháng, kế toán thuế có nhiệm vụ triển khai làm các báo cáo thuế cho tất cả các loại thuế mà doanh nghiệp đang áp dụng: lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu các số liệu báo cáo thuế.
 • Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
 • Đối chiếu, kiểm tra các biên bản trả, nhận hàng để điều chỉnh doanh thu báo cáo thuế khi có phát sinh.
 • Làm các báo cáo kiểm tra thuế đột xuất.
 • Đề xuất các hướng xử lý đối với trường hợp cần điều chỉnh hóa đơn hoạch thanh hủy theo quy định của Luật thuế.
Hàng quý
 • Cuối mỗi quý, kế toán thuế tiến hành lập các tờ khai báo cáo Thuế theo quy định: tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, tạm tính thuế TNDN theo quý, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.
 • Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
Hàng năm
 • Đầu năm, triển khai việc nộp thuế môn bài theo mức quy định.
 • Cuối năm, làm báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNCN – TNDN, báo cáo thuế cho tháng 12, báo cáo thuế TNDN quý 4 nộp lên cơ quan thuế đúng thời hạn.
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh.
 • Theo dõi tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của doanh nghiệp.
Các công việc khác
 • Tiến hành làm hồ sơ hưởng ưu đãi đối với những dự án mới, đăng ký kinh doanh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.
 • Làm hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.
 • Soạn các thông báo về nghiệp vụ quy định của Luật thuế có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phổ biến để cơ sở được biết.
 • Cập nhật và lập các giấy báo công nợ.
 • Thực hiện các công việc khác có liên quan đến thuế.
Phòng nhân sự

   Phòng nhân sự Cô Chuyển: 0964.800.199 - 0962.688.199 - 0975.668.199 - 0965.866.199

Phòng kinh doanh

   Phòng kinh doanh  Ms Lan : 0983.666.199

  Hotline : 0985.611.999 hoặc 0985.028.700