Đang online: | Hôm qua: | Lượt truy cập:
Thành viên
TUYỂN LAO ĐỘNG CÁC KCN LƯƠNG CAO - HÀ NỘI
 
> TUYỂN DỤNG > TUYỂN DỤNG, VIỆC LÀM BẮC NINH
TUYỂN DỤNG, VIỆC LÀM BẮC NINH
CÔNG TY CANON QUẾ VÕ, BẮC NINH TUYỂN DỤNG
CÔNG TY #CANON Nhật Bản Tuyển lao động #CHÍNH_THỨC
29/10/2019 17:26:26

CÔNG TY FOXCONN.NOKIA TUYỂN CÔNG NHÂN NAM - NỮ
CÔNG TY #FOXCON_NOKIA TUYỂN LAO ĐỘNG NAM-NỮ LƯƠNG CAO
29/10/2019 17:26:26